Kontakt

SÍDLO FIRMY A FAKTURAČNÁ ADRESA:

MSO – Klimatizácie, s.r.o.
Jesenského 619/31
972 01 Bojnice

DAIKIN SHOWROOM + PREVÁDZKA:

MSO – Klimatizácie, s.r.o.
Montážna 22/B
971 01 Prievidza